www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Технология

Системата за управление на човешките ресурси HeRMeS® е разработена чрез .NET Framework (Windows Forms, ASP.NET, Remoting и др.). Това гарантира максимално използване на възможностите на операционната система Windows – богат потребителски интерфейс, тясна интеграция с популярни офис приложения (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Acrobat Reader, Internet Explorer и др.), управление на достъпа чрез използване на Active Directory, инсталация и автоматично обновяване на версиите чрез Click-Once. 

HeRMeS® използва сървър на базата данни Oracle, което позволява внедряването й в компании с големи и сложни организационни структури, многоброен персонал и голям брой конкурентни потребители. Високата производителност на сървъра на базата данни и специализирания интерфейс за достъп (Oracle Data Provider for .NET – ODP.NET) гарантират бърз достъп до данните и генериране на сложни аналитични справки. HeRMeS® осигурява поддръжка и в средата на Oracle Exadata Database Machine и Oracle Big Data Appliance за версия Oracle Database 11g R2, Oracle Linux 6.5 (за базата от данни) с което гарантира висока ефективност и производителност за корпоративни клиенти.  

Чрез HeRMeS® Designer потребителите могат да създават или променят: 
 • нови заявки към базата данни; 
 • отчети чрез специализиран редактор, Microsoft Word и Microsoft Excel; 
 • форми за редактиране; 
 • двупосочен обмен на данни с външни системи; 
 • аналитични таблици (Pivot tables); 
 • диаграми (Charts); 
 • менюта; 
 • профили за достъп до данните и интерфейса; 
 • бизнес области. 
За всеки от изброените компоненти на системата съществуват специализирани дизайнери, които съхраняват описанието им в XML в базата данни. Промяната на компонент автоматично се отразява за всички потребители.

HeRMeS® Self Service сайтът e реализиран чрез ASP. NET технологии. За удобна работа на потребителя сa използвани компоненти от Infragistics (пакет NetAdvantage for .NET). За управление на работните процеси е използван Microsoft Workflow Foundation, който позволява гъвкави настройки на специфични за организацията фирмени процедури. 

Удобният и богат потребителски интерфейс за обслужване на графици и смени е разработен с Microsoft Silverlight. Това позволява разделянето на персонала на групи и екипи и разглеждането на цялата информация за месеца на един екран. 

Предлагат се и Self Service процедури за мобилни устройства със следите функционалности: за подаване и одобряване на отпуски и съответните справки за тях. Осигурен е и достъп за разглеждане на персоналния фиш на служителя.

HeRMeS® разполага с редица технологични характеристики, даващи възможност за гъвкава работа и бърза настройка на различни инсталации: 
 • Plug-in технология – позволява бърза промяна и надстройка на приложението; 
 • Версии на компонентите – модулът за контрол на версиите позволява къстъмизирането на специфичните за организацията компоненти (справки, форми и т.н.) в рамките на инсталацията; 
 • Многоезичност на данните и интерфейса; 
 • Допълнителни атрибути – към всеки обект от системата могат да се добавят неограничен брой допълнителни атрибути; 
 • Одит на потребителските действия, свързани с промяната на данните.


Контакти