www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Ползи от аутсорсинг?

Избирайки аутсорсинг услугите на ТехноЛогика за изчисляване на възнаграждения, ползите за клиента са:
 • освобождаване на ресурси и тяхното фокусиране в най-съществените бизнес области на организацията;
 • запазване конфиденциалността на данните и прехвърляне на отговорността за съхраняване на информацията;
 • професионална застраховка;
 • прехвърляне и минимизиране на риска;
 • фокусиране върху основните приоритети и дейности на компанията;
 • по-добро качество;
 • нисък финансов разход;
 • малък разход на време;
 • използване наготово на натрупаните опит и експертиза от външен доставчик;
 • позоваване на независимо външно експертно мнение – консултанти на НАП и НОИ;
 • освобождаване от тежестта за управление на неспецифични процеси;
 • подобрени и разширени услуги за служителите и допълнителни ползи за тях;
 • професионално отношение при изпълнението на договорените задължения и поети ангажименти, детайлно договаряне на желаните процедури и коректно спазване на предварително дефинирани срокове за цялостната услуга (SLA).
Решението, ТехноЛогика да изчислява възнагражденията на вашите служители, позволява рискът да бъде прехвърлен към нас, съкращава разходите, освобождава ресурси и позволява тяхното насочване към печеливши за организацията дейности и запазва информацията конфиденциална. 

Крайният резултат: най-високо качество на дейността, без риск и с ниски разходи! 
Контакти