www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Какво е aутсорсинг?

Аутсорсингът представлява делегиране на външна организация на операции или цели процеси, които не са базови за клиента и не участват пряко в основната му дейност на пазара.

Пример за често използвани аутсорсинг услуги са: изчисляване на работни заплати, счетоводство, поддръжка на информационни системи, професионално обучение, под-дръжка на автопарк, сгради и др.

Защо аутсорсинг? 

Аутсорсингът става все по-популярна форма на работа в цял свят, като много държавни институции и компании в различни браншове използват услуги за аутсорсинг на бизнес процеси (АБП). АБП е дейност, при която външен доставчик на услуги извършва и управлява определена бизнес функция, като същевременно подпомага нейното развитие и усъвършенстване. 

АБП осигурява редица съществени предимства:
 • позволява на организацията да се фокусира върху същинските си бизнес процеси и цели, като повери периферните дейности на външни изпълнители;
 • външните доставчици на услугата са специализирани в извършването й т.е. имат значителен опит и експертиза в тази област и са в състояние да предоставят високо качество на работа;
 • освобождава организацията от необходимостта да създава и поддържа инфраструктура и специалисти, с които да осигурява даден спомагателен процес. За това се грижи външен изпълнител, който предоставя услуги според текущите нужди на клиента и носи рисковете за качественото им извършване.

Защо аутсорсинг на изчисляване на възнаграждения?

Изнасянето на тази дейност към външен доставчик на услуги е предпочитано решение, защото:
 • това е рутинен бизнес процес, неизменно съпътстващ дейността на всяка компания, но не е основен за нейната дейност;
 • тази дейност не е източник на печалба;
 • качественото изчисляване (особено при голям брой служители с различни длъжности) изисква инвестиция в ресурси – компютърни системи и софтуер, надеждни хранилища за данни, обучени специалисти и др.;
 • рискът от грешки е голям, а при аутсорсинга отговорността се прехвърля на външния изпълнител;
 • ако изчисляването се извършва от собствени служители, трудно се спазват принципите на конфиденциалност и информацията лесно може да се разпространи в организацията.

Контакти