www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
  • ТехноЛогика - 
  • Централен офис
  • ул. "Червена стена" 46
  • 1421 София
  • тел: (02) 91 91 2
  • факс: (02) 963 16 10
  • office@technologica.com
  • ТехноЛогика - 
  • Развоен офис
  • ул. "Софийско поле" 3
  • 1756 София
  • тел: (02) 91 91 2
  • факс: (02) 876 92 15
  • office@technologica.com
  • ТехноЛогика - Варна
  • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
  • 9010 Варна
  • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
  • varna@technologica.com
  • ТехноЛогика - 
  • Пловдив
  • ул. "Богомил" 4
  • 4000 Пловдив
  • тел: (032) 66 40 38
  • факс: (032) 26 71 91
  • plovdiv@technologica.com
  • ТехноЛогика - 
  • Македония
  • б.ц. Палома Бианка ет. 3
  • 1000 Скопие
  • тел: (+389 2) 32 32 381
  • факс:(+389 2) 32 32 381
  • skopje@technologica.com
  • ТехноЛогика - Белград
  • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
  • 11070 Белград, Сърбия
  • тел: (+381 11) 40 00 420
  • факс: (+381 11) 40 00 421
  • beograd@technologica.com
  • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites
HeRMeS® e гъвкава, интуитивна и високоефективна система за управление на човешките ресурси, която покрива целия управленски цикъл, свързан с планирането, оценката, възнагражденията и развитието на човешкия капитал в организацията.


                       

Интегрирайки всички процеси по управление на служителите, HeRMeS® позволява проследяването на тяхната взаимовръзка, оперативен достъп и анализ на цялата информация. Възможностите за бързо адаптиране към постоянно променящите се изисквания на средата, в която компаниите развиват своя бизнес, както и интуитивният и лесен за използване потребителски интерфейс, са сред най-големите предимства на системата.

Екип от 62-ма души в София, Варна и Скопие внедрява, поддържа и развива 22-та модула и 30-те Self Service процедури на HeRMeS®. Шестата версия на софтуера разполага и с нов Self Service портал, оптимизиран за мобилни устройства.


За повече информация кликнете върху избраната от Вас функционалност от палитрата*

Проведе се X-тата среща на приятелите на HeRMeS®

По време на събитието бе отбелязан и 20-годишният юбилей на системата за управление на човешките ресурси на ТехноЛогика. Срещата събра множество представители на различни организации от България и Македония, сред които частни компании от сферата на индустрията, телекомуникациите, търговията и услугите, банки, чуждестранни инвеститори и държавни институции. Голямата новина от събитието бе обявяването на новата 6-та версия на HeRMeS®. В рамките на срещата бе представено и новото мобилно приложение за Self Service услуги.
Контакти