www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Услуги по моделиране и анализ на бизнес процеси

Във всяка организация иновациите в бизнес процесите носят много по-голям потенциал за подобряване на дейността и увеличаване на печалбата, в сравнение с иновациите в отделни продукти или услуги. 

Изграждането на цялостен модел на бизнес процесите е от ключово значение за идентифицирането на реални възможности за подобрение, намаляването на загубите от неефективно функциониране на процесите и внедряването на интегрирани информационни системи, които да съответстват на бизнес практиките в организацията. Ефективното използване на HeRMeS® също изисква създаването на адекватен модел на процесите, които ще бъдат автоматизирани. 

В областта моделиране, анализ и оптимизиране на бизнес процеси ТехноЛогика предлага пълен набор от услуги, които съчетават методология, знания, добри практики и използване на софтуерната платформа ARIS на IDS Scheer - световен лидер в разработката на интегрирани решения за управление на бизнес процеси.


Полезна информация

Контакти:

Борис Борчев
Ръководител отдел
Управление на бизнес процеси и проекти

тел: +359 2 91 91 2 вътр.480
е-mail: bpm@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3

Контакти