www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Персонално разписание"


Функционалността на модул "Графици и смени" в HeRMeS® може да се разшири със Self Service "Персонално разписание".

Self Service "Персонално разписание"
 • Управлява процеса по изготвяне, отчитане и контрол на графика на служителите, чрез оптимизиране работата на преките ръководители.
 • Автоматизира администрирането на работните групи и екипи според спецификите на организацията на работа в компанията.
 • Динамично визуализира броя на служителите, работещи в една и съща смяна, в конкретен календарен ден, подпомагайки мениджърите да следят необходимите им ресурси. 
 • Възможност за следене и спазване на минималната междудневна почивка и изискването за петдневна работна седмица.
 • Системата автоматично следи индивидуалната месечна норма на всеки служител и спрямо нея динамично изчислява планираните и реално отработени часове, съобразявайки се с въведените отсъствия. По този начин ръководителите в реално време могат да оценят кой служител не е достигнал нормата и как оптимално може да запълни появилия се недостиг от работна сила, така че извънредният труд да бъде сведен до минимум.
 • Автоматично прехвърля данните за разписанията на служителите в HeRMeS®.
 • Възможност преките ръководителите сами да генерират необходимите им справки.
Self Service "Персонално разписание" не може да функционира, ако не е внедрен модул "Графици и смени".

Maтериали за изтегляне

Контакти