www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Пакет "Графици"

Пакет "Графици" съдържа всички необходими инструменти за управление на присъствието за служители, работещи на график и при сумарно отчитане на отработеното време. Неговата гъвкавост позволява избор между различни сценарии за централизирано или децентрализирано управление на графиците, индивидуално или групово (в екипи) разпределение на смените. Пакетът автоматизира планирането и отчитането на отработените часове, промените в графика, разместването на служителите по смените и отчитането на извънредния труд. Включените процедури за самообслужване (Self Services) предоставят на мениджърите този ефективен инструмент. Цялата въведена от тях информация се записва в централизираната база данни на системата и автоматично се използва в други процеси (например възнаграждения). Самите мениджъри също автоматично получават информацията, записана като резултат от други процеси (например управление на отсъствията).

Пакетът "Графици" включва:
 • модул "Графици и смени"
 • Self Service "Моят график"
 • Self Service "Персонално разписание"

Материали за изтегляне

Контакти