www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Подбор"

Модул "Подбор" администрира и управлява процесите по наемане и подбор на кандидати за вакантните места в организацията, като едновременно с това съхранява и систематизира цялата информация за получените кандидатури. 

Избирането на най-подходящия кандидат е цялостен процес, в който трябва да се планират и координират серия от стъпки – от идентифицирането на вакантното място, организирането на всички фази на процеса и назначаването на новия служител.


Основни функционалности
 • Създаване на конкурси и вакантни места с изисквания към кандидатите, срокове за подаване на документи и детайлни разходи за провеждането на подбор. 
 • Поддръжка на разнообразни начини за кандидатстване, които се използват в процеса по подбор на нови служители.
 • Съхранение на електронна автобиография на кандидатите, включваща информация за: образования, умения, сертификати, професионален опит и др. 
 • Възможност за прикачване на неограничен брой външни файлове към една електронна  автобиография.
 • Поддръжка на множество кандидатури за един човек във връзка с различните вакантни места, за които е кандидатствал.
 • Изпращане на обратна връзка за представянето на кандидата на отделните стъпки по подбор, чрез имейл.
 • Връзка с модул "Изпитен център", позволяващ използването на електронни тестове за оценка на уменията на кандидата.
 • Възможност за генериране и одобрение на оферта за работа към кандидати, успешно преминали подбора.

Предимства
 • Съхранява цялата история за всички кандидатури, което позволява търсене на подходящи кандидати за актуални вакантни места.
 • Към всяка електронна автобиография могат да се прикачват допълнителни файлове като мотивационни писма и др.
 • Стандартизира процеса по подбор с използването на предварително създадени поредици от стъпки, през които трябва да преминат кандидатите.
 • Чрез Self Service процедурите  ръководителите се включват в процеса по стартиране на подбор и оценка на кандидатури.
 • Улеснява промотирането на свободни позиции в компанията и извън нея. 
 • Автоматизира комуникацията с кандидатите по отношение на тяхното представяне в процеса на подбор. 
 • Цялата информация от автобиографията автоматично се прехвърля към личните данни на новоназначения служител.


Материали за изтегляне

Контакти