www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Непрекъсната обратна връзка"

Self-Service „Непрекъсната обратна връзка“ надгражда модул „Управление на представянето“, като предоставя възможност по всяко време, в рамките на дадена годишна атестационна кампания, да бъде подавана обратна връзка към служител или неговия пряк ръководител, относно представянето на служителя по отношение на изискваните компетенции и изпълнението на целите, поставени за годишна атестационна кампания.
 

Основни функционални възможности

 • Подаване на обратна връзка от оценяващ ръководител за служител, свързана с текущото изпълнение на целите и демонстрираните компетенции.
 • Подаване на обратна връзка от колега за служител, свързана с неговото представяне, по искане на оценяващ мениджър.
 • Подаване на обратна връзка от колега за служител по искане на оценявания служител. 
 • Интегриране на процедурите по подаване на непрекъсната обратна връзка към основния процес по годишна оценка на представянето.
 • Различен достъп за всяка роля до отделните компоненти на формуляра за обратна връзка, позволяващ потребителите от дадена роля да попълват информация в определени раздели, а останалите – да разглеждат информация или дори да не я виждат.
 • Преглед на цялата история на подадените обратни връзки от всички роли в процеса – оценяващ ръководител, служител и специалист по управление на човешките ресурси.

Предимства и ползи 

 • Своевременна обратна връзка за представянето на служителя с цел непосредствено поощряване на добри резултати и подходящо поведение.
 • Ефективно управление на съответната бизнес функция, включително определяне на стратегически приоритети и осигуряване на тяхното оперативно изпълнение.
 • Осигуряване на канал за конструктивна обратна връзка и препоръки към служителите и ръководителите.
 • Текущо допълване на атестационните онлайн формуляри на служителите.
 • Стимулиране на колегите при изключителни резултати и впечатляващо отношение към работата.
 • Обработване на неограничен брой обратни връзки от всяка роля в рамките на атестационната кампания.
 • Конфиденциалност на получената информация, нейните източници, повод и инициатор на запитването.
 • Балансирано разпределяне на административната работа по оценка на представянето на служителите през цялата година.

Self-Service процедурата „Непрекъсната обратна връзка“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Управление на представянето“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти