www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Управление на представянето"


Модул „Управление на представянето“ на HeRMeS® подпомага администрирането на процесите за оценка на представянето на служителите с възможността за регистриране на получените оценки от служителите в специфичен за всеки клиент формуляр, изграден от необходимите стандартни компоненти и функционалности.

Основни функционалности
 • Въвеждане на получените оценки от годишните кампании по оценка на представянето на служителите.
 • Поддържане на множество типове цели, валидни за различни групи служители в организацията (корпора- тивни, екипни, за длъжност или индивидуални).
 • Администриране на разнообразни компетентности модели, включително с йерархия на компетенциите и оценки на различни нива (групи компетенции, компетенции и поведения, валидни за различни групи служители).
 • Регистриране на неограничен брой роли участници в процеса (оценяван, първи оценяващ, втори оценяващ, арбитър и т.н.).
Предимства и ползи
 •  Минимизира усилията по изчисляване на крайни оценки и сравняване на постиженията на отделни служители или организационни единици.
 • Съхранява цялата информация, въведена по време на процеса за оценка, включително историческите данни от минали кампании.
 • Осигурява поглед върху оценките на служителите.

Модул „Управление на представянето“ е част от пакет „Управление на човешкия капитал“. Той може да бъде надграден със следните Self-Service процедури:

 • „Оценка на представянето“
 • „Непрекъсната обратна връзка“.
Контакти