www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Оценка на представянето"

Self-Service „Оценка на представянето“ надгражда модул „Управление на представянето“ като предоставя възможност за автоматизация на процеса по оценка и електронно попълване на формуляра за оценка от служители и ръководители, следвайки определените стъпки и роли в кампанията по оценка на служителите".

Основни функционални възможности

 • Попълване на персонализиран Self-Service формуляр за оценка, включващ раздели, наименования, описания и тегла, които са максимално близки до използваните до момента от компанията.
 • Добавяне на фирмено лого към формуляра за оценка.
 • Поддържане на специфични правила за изчисление на оценки, проверки и задължителни компоненти на формуляра.
 • Гъвкавост при управление на достъпите до разделите на формуляра за всяка роля и всяка стъпка от процеса.
 • Управление на видимостта и редакцията на формуляр или раздел на формуляра за определена група потребители.
 • Динамично определяне на оценяващи и оценявани служители според промените в организационната йерархия.
 • Едновременно поддържане на множество формуляри за оценка, валидни за различни групи служители в организацията.
 • Достъп до всички проведени кампании и формуляри за оценка от всички участници в процеса.
 •  

  Предимства и ползи 

 • Включва в процеса по оценка всички служители в организацията, независимо от тяхното йерархично ниво.
 • Премахва необходимостта от поддръжката на формуляри за цели и оценки на хартиен носител.
 • Минимизира усилията по изчисляване на крайни оценки и сравняване на постиженията на отделни служители или организационни единици.
 • Съхранява цялата информация, въведена по време на процеса за оценка, включително историческите данни от минали кампании.
 • Осигурява постоянен контрол на специалистите по управление на човешките ресурси върху изпълнението на стъпките от кампанията.
 • Self-Service процедурата „Оценка на представянето“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Управление на представянето“, и лицензиран Self-Service портал.

  Контакти