www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Модул "Приемственост и таланти"

Модул "Приемственост и таланти" позволява администрирането и управлението на процеса по създаване на кариерните пътища на служителите в организацията, изграждането на индивидуални планове за развитие и откриването на подходящите служители за бъдещо заемане на мениджърски позиции.
 

Основни функционални възможности

 • Обособяване на мениджърските позиции в организацията.
 • Регистриране на изискванията за заемането им и наличие на отговорност за финансов и човешки ресурс.
 • Съхраняване на информация за демонстрирани
  силни страни и идентифицирани области за подобрение от служителите.
 • Дефиниране на планове за обучение, необходими за подготовката на конкретен служител за заемане на определена мениджърска позиция.
 • Проследяване и управление на изпълнението на плановете за обучение.
 • Създаване на програма от дейности за развитие, която подкрепя формалното обучение на служителите.
 • Групиране и класиране на служителите според степента им на готовност за заемане на следваща позиция в йерархията.
 • Отчитане на напредъка по изпълнението на плановете за обучение и дейностите за развитие и оценяване на нивото на покриването на изискванията.

Предимства и ползи 

 • Автоматизация на програмата за подготовка на приемници и развитие на талантите в организацията.
 • Избор на приемник на ръководна позиция сред подготвени и мотивирани служители.
 • Бърз анализ на резултатите от процеса по планиране на приемствеността.

 Модул „Приемственост и таланти“ е част от пакет „Управление на човешкия капитал“. Той може да бъде надграден със SelfService процедура „Профил на таланта“.

Контакти