www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Планиране на приемствеността"

Модул "Планиране на приемствеността" администрира и управлява процеса за създаване на кариерните пътища на служителите в организацията, автоматизирайки изграждането на индивидуални планове за развитие и откриването на подходящите служители за овакантени мениджърски места.

Изграждането на планове за приемственост е комплексен процес, в който трябва да се координират серия от стъпки – от откриването на талантите в организацията, до идентифицирането на техните силни страни и области за подобрение и създаването на подходящи обучения и дейности за развитие с цел покриване на изискванията за заемане на мениджърска позиция в йерархията на фирмата.

Основни функционалности
 • Диференциране на мениджърските позиции в организацията, спрямо нивото в йерархията, както и отговорността, която носят за управлението на финансов и човешки ресурс.
 • Съхраняване на демонстрираните силни страни и области за подобрение от служителите. 
 • Дефиниране и управление на изпълнението на планове за обучение, необходими за заемането на определена мениджърска позиция.
 • Създаване на програма от дейности за развитие, която подкрепя формалното обучение на служителите и може да съдържа провеждането на стажове на мениджърските позиции, за които служителят е приемник.
 • Проследяване в реално време на напредъка по изпълнението на плановете за обучение и дейностите за развитие и оценяване на нивото на покриването на изискванията.
 • Изграждане на йерархия от степени на готовност, поддържаща историческа информация за всички участници в процеса по планиране на приемствеността.

Контакти