www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Web портал "Изпитен център"

Web портал „Изпитен център“ надгражда модул „Изпити и тест център“ и позволява онлайн попълване на тестовете от служители и кандидати за работа. За тяхно улеснение са налични подробни инструкции за работа с web страницата. Порталът поддържа пълна интеграция с всички останали модули на HeRMeS®.
 

Основни функционални възможности

 • Полагане на тестове през съвременен web-модул, интегриран с основната система за управление на човешките ресурси 
 • Прикачване на файлове и картинки към отделните въпроси, така че полагащият теста да има достъп до тях.
 • Генериране на уникален ключ за достъп до системата на всеки участник.
 • Избор на удобно време за провеждане на теста от явяващия се на изпит.
 • Отчитане на времето за полагане на тест.
 • Лесно навигиране между отделните въпроси.
 • Маркиране на въпроси от потребителя с цел отговарянето им на по-късен етап. 
 • Автоматично изчисляване на резултата и визуализиране на представянето на полагащия теста.
 • Проверяване на резултатите от предишни тестове от страна на кандидата/служителя.

Предимства и ползи 

 • Съхранение на пълна история на попълваните тестове от едно лице и оценката на всеки от тях.
 • Пестене на време за обработка и анализ на резултатите.
 • Анализ на резултатите и времето за попълване на тестовете от всяко лице.

Web портал „Изпитен център“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Изпити и тест-център“

Контакти