www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Изпити и тест център"

Модул „Изпити и тест-център“ предоставя възможност за подготовка на тестове за проверка на знанията и компетенциите на настоящите и бъдещи служители на организацията. Архитектурата му позволява лесно и бързо комбиниране на въпроси от различни групи в тестове с еднаква сложност, администриране на график за провеждането им и съхраняване на резултатите на всяко лице.

Основни функционални възможности

 • Поддържане на база от данни с въпроси, организирани в
  отделни теми и раздели.
 • Въвеждане на въпроси с един или повече верни отговори и отговор в свободен текст.
 • Изграждане на шаблони на тестове на базата на правила за автоматично генериране на определен брой въпроси от
  всяка тема и раздел.
 • Разбъркване на поредността на отговорите за всички въпроси
  при генерирането на теста.
 • Създаване на график за провеждане на изпити, позволяващ
  планиране на бъдещо полагане на тестове.
 • Съхраняване на пълна история и резултатите от преминатите
  до момента тестове за всяко лице.
 • Автоматично изчисляване на резултата от изпита
  на базата на дефинирани правила.
 • Опционална интеграция с web портал „Изпитен център“
  за онлайн провеждане на тестове.

Предимства и ползи 

 • Интегриран с други модули от HeRMeS®, което позволява използването на тестове при различни HR процеси.
 • Уникални тестове на една и съща тема и с еднаква сложност, но с различни въпроси.
 • Пълен контрол над правилата за изчисление на резултатите за всеки тест.
 • Поглед върху развитието на уменията на служителите на база съхранената история на положените тестове.
 • Достъпен за ползване както от настоящи служители, така и от външни за организацията лица.

Модул „Изпити и тест-център“ е част от пакет „Изпитен център“ на HeRMeS®. Той може да бъде надграден с web портал „Изпитен център“.

Материали за изтегляне

Контакти