www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Изпитен център"

Модул "Изпитен център" предоставя възможност за проверка на знанията и компетенциите на настоящите и бъдещи служители на организацията. Архи- тектурата му позволява лесно и бързо изготвяне на тестове в различни варианти, администриране на график за провеждането им и съхраняване на резултатите от тях. Инструментариумът, предлаган в модул "Изпитен център", е интегриран с модулите "Подбор" и "Обучение", което го прави приложим при:

 • Подбор на нови служители;
 • Оценяване на придобитите знания и умения след проведени квалификационни курсове;
 • Регулярно оценяване на потенциала на служителите.
Основни функционалности
 • Поддържане на база от данни с въпроси, организирани в отделни теми и раздели, които могат да бъдат използвани за изграждане на тестове.
 • Поддържане както на въпроси с един или повече верни отговори, така и на такива, които изискват отговор в свободен текст.
 • Изграждане на шаблони на тестове на базата на правила за автоматично генериране на определен брой въпроси от всяка тема и раздел.
 • Възможност за разбъркване на поредността на отговорите за всички въпроси при генерирането на теста.
 • Създаване на график за провеждане на изпити, позволяващ планиране на бъдещо полагане на тестове и съхраняване на резултатите от преминатите до момента.
 • Полагане на тестове от лица, които не са служители в организацията.
 • Осигуряване достъп на комисия с цел оценка на отговори в свободен текст.
 • Автоматично изчисляване на резултата от изпита на базата на дефинирани правила.


Уеб функционалности

Модул „Изпитен център“ е интегриран със специален уебсайт, който позволява провеждането на тестове онлайн. Основни функционалности:
 • Възможност за прикачване на файлове и картинки към отделните въпроси, така че полагащият теста да има достъп до тях.
 • Подробни инструкции за работа с уеб страницата за провеждане на изпити.
 • Генериране на уникален ключ за достъп до системата на всеки участник.
 • Явяващият се на изпит има възможност да избере удобно за него време за провеждане на теста.
 • Възможност за проверка на резултатите от предишни тестове от страна на кандидата/служителя.
 • Отчитане на времето за полагане на тест.
 • Бърза навигация между отделните въпроси.
 • Възможност за маркиране на въпроси от потребителя с цел отговаряне на тях на по-късен етап.
 • Автоматично изчисляване на резултата и визуализиране на представянето на полагащия теста.


Предимства
 • „Изпитен център“ е интегриран с други модули от HeRMeS®, което позволява използването на тестове при различни HR процеси.
 • Автоматично генерира уникални тестове на една и съща тема и с еднаква сложност.
 • Възможност за прилагане на различни правила за изчисление на резултатите за всеки тест.
 • Полагане на тестове както през уеб, така и на хартиен носител.
 • Запазва пълна история на положените тестове, което позволява проследяване развитието на уменията на служителите.
 • Възможност за използване както от настоящи служители, така и от външни за организацията лица.

Материали за изтегляне

Контакти