www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Пакет "Стимули и комисиони"

За служителите на всяка компания финансовите стимули са един от най-мощните инструменти за мотивация и повишаване на производителността. За да има ефект от прилагането им обаче те трябва да съответстват на постигнатите като количество и качество резултати и справедливо да отразяват вложените от служителите усилия. Изпълнението на тези условия изисква изграждането на цялостна система за финансово стимулиране на служителите в компанията. За създаването на тази система от ключово значение е наличието на софтуер, който да осигури гъвкаво управление на правилата и измерителите и лесно съпоставяне на постигнатите резултати. Изискванията към подобен софтуерен продукт са много високи и това се обяснява със сложността и комплектността на процесите, които той трябва да автоматизира. Липсата на подходяща информационна система, особено в по-голяма организация, превръща задачата в невъзможна за изпълнение.

Пакетът "Стимули и комисиони", който е част от системата за управление на човешките ресурси HeRMeS®, е подходящ за определяне на комисионите на търговци, които продават продуктите на организацията. Той предоставя възможността сумите да се формират при достигане на определени обеми за предварително зададени целеви групи клиенти или продукти. Пакетът също е подходящ и за гъвкаво стимулиране на широк кръг служители, които не са непосредствено ангажирани с продажби, но чиято работа, като качество и резултати може да бъде измерена и съответно стимулирана с гъвкави форми на заплащане по различни схеми.

Пакетът "Стимули и комисиони" включва:
 • модул "Стимули и комисиони"
 • Self Service "Стимули и комисиони"
Пакетът "Стимули и комисиони" е част от цялостната система за управление на човешките ресурси HeRMeS®, но може да бъде използван и като самостоятелен софтуерен продукт.
Контакти