www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Управление на организацията"

Функционалността на модул "Структури" в HeRMeS® може да се разшири със Self Service "Управление на организацията".

Self Service "Управление на организацията"
 • Управлява процеса по заявяване, съгласуване и одобрение на необходимост от създаване на нови или промяна на съществуващи  характеристики на организационни елементи.
 • Автоматизира процедурите по одобрение на промяната в йерархичните зависимости на организационните единици в компанията.
 • Ускорява процеса по заявяване и одобрение на закриването на организационни елементи.
 • Информира чрез имейл лицата, одобряващи заявките, че е необходимо тяхното съгласие за осъществяване на промените в организационната структура.
 • Предоставя възможност за изказване на становище (одобрение, връщане за корекция или отхвърляне) от имащите право на това.
 • Автоматично прехвърля одобрените промени в HeRMeS®.

Self Service "Управление на организацията" не може да функционира, ако не е внедрен модул "Структури".

Maтериали за изтегляне

Контакти