www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Групово подписване на заповеди"

Manager Self-Service „Групово подписване на заповеди“ надгражда модул „Персонал“ с възможността за електронно подписване от ръководителите на групова заповед за отпуск за всички одобрени заявки за ползване на отпуск през определен период. .

Основни функционални възможности 
 • Автоматично генериране на файл за подписване, съдържащ заповед за всички одобрени от преките ръководители заявки за отпуск.
 • Избор на периодичност на генериране на файла.
 • Информиране на упълномощените да подписват заповеди с електронен подпис за наличие на генериран файл, който трябва да бъде подписан.

 • Верификация на подписания файл, спрямо автоматично генерираната групова заповед.
 • Прикачване на електронно подписания файл към всяка една от включените в него заявки за отпуск.
 • Достъп на HR специалистите до подписания файл.

Предимства и ползи 

 • Автоматизира рутинната дейност по подписване на заповеди за отпуск
 • Значително намалява времето за подготовка, обработка и подписване на заповеди.
 • Премахва необходимостта от използване на множество хартиени документи.

Manager Self-Service процедурата „Групово подписване на заповеди“ изисква внедрен „Базов пакет“ и лицензиран SelfService портал.

Контакти