www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Информация за служителите"

Self-Service „Информация за служителите“ надгражда модул „Персонал“, като предоставя бърз достъп на ръководителите до важна информация за служителите в техните екипи като трудовия им стаж, типа назначение, преминати обучения, полагаеми и използвани отпуски, болнични, получените оценки и други. Self-Service-ът дава възможност да се включат разнообразни данни за служителите, въведени в системата, необходими на ръководителите за взимане на управленски решения.
 

Основни функционални възможности

 • Визуализиране на справочна информация за данните по назначения, отсъствия и обучения на служителите, част от екипа на съответния мениджър.
 • Избор на конкретен служител и детайлен преглед на неговите данни за назначения, отпуски, болнични, обучения, наказания и образования.
 • Филтриране, експортиране и допълнителен анализ на данните на служителите в екипа.
 • Настройване на информацията, видима за мениджърите, спрямо политиките на компанията.


Предимства и ползи
 

 • Бързи и лесен персонализиран достъп за ръководителите до справочна информация за служителите в екипа.
 • Пълен поглед върху данните за служителите, необходими за взимане на управленски решения. 
 • Минимални усилия по изготвяне и предоставяне на справки от експертите по управление на човешки ресурси.

Self-Service процедурата „Информация за служителите“ изисква внедрен „Базов пакет“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти