www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Заявка за промяна на назначение"

Manager Self-Service „Заявка за промяна на назначение“ надгражда модул „Персонал“, като дава възможност на ръководителите в организацията да подават електронни заявки, с които да инициират промяна в параметрите на договора на свой подчинен служител.

Основни функционални възможности 

 • Въвеждане от ръководителите на предложения за преминаване на нова позиция, промяна на работно време, място на работа или ниво на заплащане за служител от техния екип.
 • Прикачване на файлове за допълнителна обосновка за предлаганата промяна на позиция или заплата на служителя. 
 • Автоматично нотифициране на ръководителите при наближаване на крайната дата на изпитателния срок на даден служител с цел вземане на решение за предлагане на постоянен договор.
 • Съгласуване с ръководители от по-високо ниво и генериране на допълнително споразумение след получаване на одобрение.
 • Пълно автоматизиране на процедурите по одобрение след предложение за промяна на изпитателен срок, преназначаване, за повишаване на нивото на заплащане или промяна на работното време.
 • Поддържане на процедури с неограничен брой и вид стъпки на одобрение с възможност за включване в процеса и на служители от други функционални отдели.
 • Настройване на електронни формуляри за подаване на заявки според нуждите на организацията.

Предимства и ползи 

 • Инструмент в ръцете на ръководителите за управление на служителите в техния екип.
 • Прецизност на транзакциите и минимизиране на възможностите за грешка поради некоректно подадени данни.
 • Осигуряване на прозрачност на въведената в системата информация.
Manager Self-Service процедурата „Заявкa за промяна на назначение“ изисква внедрен „Базов пакет“ и лицензиран SelfService портал.
Контакти