www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Извънреден труд"

Self-Service „Извънреден труд“ надгражда модул „Персонал“, като предоставя възможността за управление на процеса по администриране на заявки за полагане на извънреден труд, тяхното одобряване от ръководител и генериране на заповеди към тях. Всички одобрени заповеди за полагане на извънреден труд автоматично се прехвърлят в основното приложение HeRMeS®.

Основни функционални възможности

 • Въвеждане от служителите на заявка за полагане на извънреден труд с основанието и периода за извършване на задачата.
 • Информиране по имейл на преките ръководители за чакащите одобрение заявки на служителите от екипа.
 • Поддържане на актуална справка за вече положения извънреден труд от служителя за текущите месец и година, необходима на ръководителите за взимане на решение по отношение на постъпилите заявки. 
 • Регистриране на всяко одобрение, връщане за корекция или отхвърляне от ръководителя на постъпилите заявки.
 • Автоматично прехвърляне на одобрените заявки за извънреден труд в HeRMeS® за последваща обработка.
 • Своевременна нотификация към ръководителите за достигане на законово регламентиран месечен и годишен лимит за полагане на извънреден труд от служител.
 • Достъп на служителя и ръководителя до пълна справочна информация, свързана със заявяването и полагането на извънреден труд от служителя.

Предимства и ползи 

 • Автоматизирано администриране на изготвянето на заповед за полагане на извънреден труд от служителите – от заявяването, през стъпките на одобрение, до генерирането на заповед.
 • Подпомагане на служителите по управление на човешките ресурси в рутинните дейности по изготвяне и администриране на справки и документи.
 • Гарантиране на прилагането на нормативните изисквания за полагане на извънреден труд.

Self-Service процедурата „Извънреден труд“ изисква внедрен „Базов пакет“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти