www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Заявки за вътрешни услуги"

Self-Service „Заявки за вътрешни услуги“ надгражда модул „Персонал“, като позволява на служителите да подават и проследят изпълнението на различни заявки за вътрешни услуги (изготвяне на служебна бележка, справка, документ или среща) към отдели „Човешки ресурси“ и „Счетоводство“.

Основни функционални възможности

 • Дефиниране на списък с услуги, извършвани от административните отдели в компанията.
 • Попълване на заявка за вътрешна услуга с избор на тип услуга, описание на услугата и очаквана дата за получаване на заявената услуга.
 • Прикачване на файл със шаблон на документа, заявен за изготвяне.
 • Изпращане на нотификация към всички служители, отговорни за извършването на услугата и възможност само един от тях да присвои заявката, да я откаже или върне с искане за повече информация.
 • Попълване на коментар и при необходимост прикачване на файл при обработка на заявката.
 • Автоматична нотификация на служителя, заявил услугата, при промяна на статуса на заявката.
 • Затваряне на заявката от служителя след получаване на заявената вътрешна услуга.

Предимства и ползи

 • Ускоряване на процеса по заявяване и обработка на заявки за различни вътрешни услуги.
 • Спазване на дефинираните срокове за реакция и изпълнение на заявката за вътрешна услуга.
 • Сигурен канал за комуникация и обмен на чувствителна информация.
 • Предоставяне на вътрешни услуги без прекъсване на работата на служителите от отдели Човешки ресурси“ и „Счетоводство“.

Self-Service процедурата „Заявки за вътрешни услуги“ изисква внедрен „Базов пакет“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти