www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Актуализация на банкови сметки"

Self-Service „Актуализация на банкови сметки“ надгражда модул „Персонал“ с възможността всеки служител да вижда информация за своите банкови сметки, въведени в системата, за тяхното предназначение (превод на заплата, превод на болнични, превод на аванс, превод на заем, кредит, запор) и при необходимост да ги актуализира. .

Основни функционални възможности  
 • Преглед на всички въведени и актуални банкови сметки на служителя.
 • Подаване на заявка от служител за промяна на избрана банкова сметка, както и въвеждане на нова банкова сметка за друга цел (например: превод на суми за болничен).
 • Верификация на банковата сметка чрез вградени в системата контроли.
 • Нотификация към отговорен служител от отдел „Човешки ресурси“ и/или „Счетоводство“ за постъпила заявка за промяна на банкова сметка.
 • Известяване за решението на подалия заявка служител.
 • Автоматичен запис на новата сметка в HeRMeS® при одобрение на заявката от посочена дата. .

Предимства и ползи 

 • Намаляване на оперативната работа по въвеждане и редакция за експертите от отдели „Човешки ресурси“ и „Счетоводство“.
 • Прецизност на транзакциите и минимизиране на възможностите за грешка поради некоректно подадени/въведени данни.
 • Осигуряване на прозрачност на въведената в системата информация.

Self-Service процедурата „Актуализация на банкови сметки“ изисква внедрен „Базов пакет“ и лицензиран Self-Service портал. Тя подпомага работа с модул „Възнаграждения и плащания“.

 

Контакти