www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Модул "HeRMeS® Дизайнер"

HeRMeS Дизайнер е вградено приложение, което предоставя удобен начин за управление на различните роли за достъп на потребителите на HeRMeS® спрямо изискванията за сигурност на организацията. Ключови потребители на системата имат възможността да дефинират нови или да редактират съществуващи образци на шаблони.

Основни функционални възможности

 • Дефиниране на потребителски профили за достъп до функциите в HeRMeS® за ограничаване или разрешаване на определена функционалност на интерфейсно ниво до екранни форми, полета във форма, команди/функции за форми, както и достъп до избрани шаблони и справки.
 • Дефиниране на потребителски профили за достъп до данните в HeRMeS® за ограничаване на достъпа до данните на ниво запис от базата данни.
 • Създаване на образци на документи в MS Word.
 • Отразяване на промени в съществуващи образци на документи и справки в MS Word и MS Excel.


Предимства и ползи
 

 • Самостоятелно отразяване от ключовите потребители на настъпили промени в съществуващите образци на документи, използвани в компанията.
 • Сигурна обработка на данните на служителите според избраните потребителски роли.
 • Прецизно дефинирани права за достъп до данните на служители, изпълняващи сходни функции.
 • Ограничен достъп на потребителите само до необходимото (data minimization) и за конкретни легитимни цели в съответствие с основните изисквания на регулацията за използването на личните данни.

HeRMeS Дизайнер е част от „Базов пакет“ на HeRMeS®.

Maтериали за изтегляне

Контакти