www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Болнични"

Self-Service „Болнични“ надгражда модул „Отсъствия“, като дава възможност на служителите в организацията своевременно да предоставят данни за издаден им болничен лист. По този начин прекият ръководител и специалистите по управление на човешките ресурси получават информация за отсъствието на служителя поради временна неработоспособност преди физическото предоставяне на болничния лист.

Основни функционални възможности

 • Въвеждане на период и основание за болничния лист от страна на служителя.
 • Прикачване на сканирано копие (снимка) на болничния лист, достъпно само за специалистите от отдел „Човешки ресурси“.
 • Опционален избор на заместник за периода на болничния.
 • Нотификация към ръководителя и заместника за постъпила информация за отсъстващ служител.
 • Ограничаване на достъпа на заместника и ръководителя до прикаченото копие на болничния лист.
 • Автоматично пренасочване на заявките от други SelfService процеси към заместника.

Предимства и ползи 

 • Своевременно постъпване на формализирана информация за издадени болнични листове на служители.
 • Лесен интерфейс с минимални данни за въвеждане от служителя.

Self-Service процедурата „Болнични“ изисква внедрен „Базов пакет“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти