www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Работа извън офиса"

Self-Service „Работа извън офиса“ надгражда модул „Отсъствия“, като осигурява възможност на служителите да заявяват отсъствие от работното си място в работно време с цел изпълнение на конкретни служебни задачи.

Основни функционални възможности

 • Дефиниране на групи служители, с право да заявяват работа извън офиса.
 • Попълване на начални и крайни дата и час на работа извън офиса, причина и тип разрешение.
 • Посочване на конкретен адрес на дистанционна работа в съответствие с изискванията на Кодекса на труда.
 • Настройване на процес на одобрение от прекия ръководител, от ръководители от по-високо ниво или от специалисти по управление на човешките ресурси.
 • Достъп до информацията за отсъстващите от офиса служители от преките им ръководители, посредством Manager Self-Service “Информация за служителите“.
 • Поддържане на история за заявените и одобрени заявки за работа извън офиса, достъпна в основното приложение на HeRMeS®.

Предимства и ползи 

 • Удобно електронно заявяване на работа извън офиса.
 • Лесно проследяване на информацията за отсъстващите от офиса служители от техните преки ръководители.
 • Администриране на заявките без намеса на служител от отдел “Човешки ресурси”
 • Съхранение на пълна история на подадените заявки по служители, отдели и за организацията като цяло.

Self-Service процедурата „Работа извън офиса“ изисква внедрен „Базов пакет“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти