www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Отпуски"

Self-Service „Отпуски“ надгражда модул „Отсъствия“, като осигурява възможност служителите и техните ръководители да участват в процеса по заявяване и одобрение на заявките за отпуск през Self-Service портала на HeRMeS®. Процесът е базиран на предварително дефинирани правила за одобрение и последователност на изчерпване на полагаемите дни отпуск.

Основни функционални възможности

 • Попълване на заявка за отпуск от служител с избор на период и основание.
 • Опционален избор на заместник, в случай че процедурите в компанията го изискват.
 • Достъп по време на въвеждането на заявката до информация за видовете отпуски, които служителят може да ползва,и за техния размер.
 • Нотификация по имейл на лицата, имащи отношение към процеса (заместник и мениджъри), за чакаща тяхното решение заявка.
 • Бърз достъп на лицата, чието решение се очаква, до детайли за заявката с възможност за одобрение, връщане за корекция или отхвърляне.
 • Автоматично прехвърляне на одобрените заявки за отпуск в основното приложение HeRMeS®. 
 • Достъп на служителя и ръководителя до подробна справочна информация относно отсъствието на служителя.

Предимства и ползи 

 • Позволява управление на процеса по администриране на отпуските на служителите без използване на хартиени документи.
 • Обхваща целия процес от заявяването, през стъпките на одобрение, до генерирането на заповед за отпуск.
 • Елиминира рутинните времеотнемащи дейности по изготвяне и администриране на документите за отсъствия на служителите от специалистите по управление на човешките ресурси.

Self-Service процедурата „Отпуски“ изисква внедрен „Базов пакет“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти