www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Гъвкаво работно време"

Self-Service „Гъвкаво работно време“ надгражда модул „Отсъствия“, като осигурява възможност за администриране на индивидуални часове на започване и приключване на работното време за служител, според утвърдените от работодателя допустими диапазони. Функционалността предоставя инструмент за персонализиране на организационните политики по отношение на договореното работно време на служителите за успешното му комбиниране с лични ангажименти и предпочитания.

Основни функционални възможности 
 • Определяне на групите служители или организационни единици, за които по вътрешни правила е позволена тази форма на гъвкаво работно време.
 • Регламентиране на диапазон за начало на работния ден и интервал на задължително присъствие за всеки работодател, организационна единица или длъжност.
 • Лесен интерфейс за заявяване на желаната от служителя промяна на начало, край или почивка през работния ден и срока, за който се отнасят промените. 
 • Одобрение на заявката от пряк ръководител според йерархичната структура на организацията.
 • Бързи справки за статуса на всички заявки за „Гъвкаво работно време“, както за служителите, така и за преките ръководители и администраторите на системата.

 

Предимства и ползи 
 • Формализиране и лесно администриране на практиката за гъвкаво работно време.
 • Предоставяне на инструмент за управление на персоналното работно време от служителите в рамките на одобрените политики в организацията.
 • Намалени разходи и минимални усилия за администриране на изключения от официалното работно време на компанията.
 • Повишена ефективност на служителите, синхронизирана с техния ритъм на живот.
 • Поощряване на автономност на служителите.
 • Редуциране на регистрираните отсъствия по болест и почасово ползване на платен отпуск.

Self-Service процедурата „Гъвкаво работно време“ изисква внедрен „Базов пакет“ и лицензиран Self-Service портал.

 

Контакти