www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Причини за отсъствие от работното място"

Self-Service „Причини за отсъствие от работното място“ надгражда модул „Отсъствия“ с възможността служителите да предоставят информация във формализиран вид за тяхно кратко отсъствие от работното място.

Основни функционални възможности

 • Въвеждане от служителя на начална и крайна дата, час и минути за отсъствието.
 • Формализирано категоризиране на причините за отсъствие.
 • Опции за настройване на класически процес с одобрение или бързо и директно въвеждане на информацията за отсъствие.
 • Своевременно нотифициране на ръководител, включително и при процес без негово одобрение.
 • Възможност за интеграция с портална система.
 • Настройка на специфични справки върху данните от порталната система. 
   

Предимства и ползи 

 • Формализирано информиране за отсъствия от работното място през работния ден.
 • Лесна употреба и въвеждане на минимални данни от служителя.
 • Подобрена информираност за отсъствието на служителите както на преките ръководители, така и на следващи управленски нива.

Self-Service процедурата „Причини за отсъствие от работното място“ изисква внедрен „Базов пакет“ и лицензиран SelfService портал.

Контакти