www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Годишен план за отпуски"

Self-Service „Годишен план за отпуски“ надгражда модул „Отсъствия“, като осигурява възможност за цялостно управление на процеса по планиране на ползването на полагаемия платен годишен отпуск от служителите. Процесът следва предварително дефинираните правила на организацията за заявяване и одобряване.


Основни функционални възможности

 • Определяне на старт на кампания по планиране на ползването на полагаемия годишен отпуск и генериране на обобщена форма „Групов план за отпуск“. 
 • Подаване на предложения от служители за конкретнидати за
  ползване на отпуск чрез попълване на персоналните им планове в Self-Service портала.
 • Информиране по имейл на лицата, одобряващи заявките, за необходимостта да вземат отношение по тях.
 • Преглед, одобрение, връщане за корекция или отхвърляне на заявките от пряк ръководител с възможност за въвеждане на коментар.
 • Автоматично активиране на процес по планиране на ползването на отпуските за новоназначени и върнали се от дългосрочен отпуск служители, извън периода на регулярната годишна кампания.

Предимства и ползи 

 • Автоматизация на дейността по планиране и изготвяне на годишен план за отпуск на организацията.
 • Пълен поглед върху планираните отсъствия на служителите и синхронизиране със спецификите на работния процес.
 • Лесно проследяване на заявените, одобрени и отхвърлени заявки за изготвяне на годишния план за отпуски.
 • Бързи справки и анализи за планиран и ползван платен отпуск.

Self-Service процедурата „Годишен план за отпуски“ изисква внедрен „Базов пакет“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти