www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Отсъствия"

Модул „Отсъствия” е част от „Базов пакет“ на HeRMeS® и управлява всички видове отпуски на служителите - платени, неплатени и по болест, като позволява лесно задаване на правила и основания, на базата на които се регистрират различните видове отсъствия. Правилата са напълно параметризирани и лесно могат да бъдат управлявани, следвайки както промените в законодателството, така и конкретните вътрешни правила на организацията.

Основни функционалности
 • Администриране на всички видове отсъствия - платен, неплатен отпуск и отсъствия по болест.
 • Автоматично начисляване на полагаемия брой дни за съответната година спрямо датата на назначаване и прекратяване на правоотношението. 
 • Планиране на отсъствията и подготовка на поименен план на отпуските за определен период.
 • Групово генериране и извеждане на заповеди за отпуск за избрана група служители за един и същ период в една обща заявка за отпуск. 
 • Автоматична процедура при прекратяване на отпуск за възстановяване на неизползваните дни към остатъците на служителя по съответните основания и години.
 • Изчерпване на полагаемите дни платен годишен отпуск по основания по предварително дефинирана последователност съгласно политиката на организацията.
 • Администриране на препокриващи се болнични листове и на болничен по време на отпуск.
 • Автоматизиране на експорта на документи за изплащане на парични обезщетения от ДОО – удостоверения по Приложение 9 и Приложение 10
 • Автоматизиране на процеса на месечно и годишно провизиране на отпуските, чрез подаване на актуална информация за неизползваните дни платен отпуск от модул „Отсъствия” към процесите за изчисления на провизии.Предимства и ползи

 • Обхваща целия цикъл на процеса по администриране на отпуските и болничните на служителите – от заявяването до генерирането на заповед за отпуск.
 • Автоматизира рутинните дейности по изготвяне и администриране на документите за отсъствия на служителите.
 • Предоставя цялостен поглед върху присъствията и отсъствията на служителите, и пълна история на заявките за отпуск на служителите и актуалните им остатъци по години и основания.
 • Улеснява сравнението и контрола на изпълнението, според заложения план за ползване на платен отпуск.

Модул „Отсъствия“ е част от „Базов пакет“ на HeRMeS®. Той може да бъде надграден със следните Self-Service процедури:

 • Self-Service „Отпуски“ » Self-Service „Болнични“
 • Self-Service „Годишен план за отпуски“
 • » Self-Service „Гъвкаво работно време“
 • » Self-Service „Работа извън офиса“
 • » Self-Service „Причини за отсъствие от работното място“

Материали за изтегляне

Контакти