www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Анкети"

Модул „Анкети” е инструмент за създаване, публикуване, обобщаване и анализиране на разнообразни допитвания и проучвания, свързани с различни процеси в организацията: » анкети за ефективност на преминати/организирани обучения; » интервюта на напускащи служители; » анкети за събиране на мнението на служителите по конкретни теми и въпроси.
 

Основни функционални възможности

 • Поддържане на неограничен брой анкети и въпроси, групирани в теми и раздели.
 • Публикуване на неограничен брой въпроси, които могат да имат един или няколко верни отговори или да изискват отговор в свободен текст.

 • Генериране на анкети за отделни групи служители.
 • Дефиниране на различни правила за изчисление на крайния резултат (сума, процентно съотношение, средно аритметично, отрицателни стойности и т.н.).
 • Прикачване на анкета към курс за обучение и автоматично създаване на персонални анкети за обратна връзка от участниците в него.
 • Генериране на въпросници за напускащите служители, които включват информация за причините за напускане и оценка на организацията като цяло.
 • Автоматично обобщаване на отговорите на проведените анкети и извеждане на информацията по различни критерии (организационни единици, стаж, възраст и т.н.).

Предимства и ползи 

 • Напълно интегриран модул към основната система за управление на човешките ресурси.
 • Ефективен инструмент за анкетиране на служителите и повеждане на таргетирани проучвания сред тях.
 • Лесна подготовка на анкети и избор на алгоритъм за автоматично изчисляване на резултатите.
 • Автоматична обработка и анализ на резултатите от попълнените анкети.

Модул „Анкети“ е част от „Базов пакет“ на HeRMeS®

Материали за изтегляне

Контакти