www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites
Базовият пакет включва основните компоненти и модули на системата. Той е фундаментът за използването на всички останали модули. В него се дефинират основните структури, както и правилата, по които организацията се управлява. Освен тях, тук се извършва администрирането на служителите, техните назначения, отсъствия и командировки. Базовият пакет включва възможност за създаване и провеждане на анкети сред служителите. Процесите, които автоматизира, са достъпни за всички мениджъри и служителите от организацията, чрез процедурите за самообслужване (Self Services) за мениджъри и служители.

В базовия пакет са включени:
 • модул "Структури"
 • модул "Персонал"
 • Self Service "Информация за служителите"
 • Self Service "Заявка за промяна на назначение"
 • Self Service "Заявка за назначаване"
 • Self Service "Групово подписване на заповеди"
 • Self Service "Допълнителни придобивки"
 • Self Service "Заявки за вътрешни услуги"
 • Self Service "Персонален архив"
 • Self Service "Актуализация на лични данни"
 • Self Service "Актуализация на банкови сметки"
 • Self Service "Информация за мен"
 • Self Service "Извънреден труд"
 • Self Service "Удължено работно време"
 • модул "Отсъствия"
 • Self Service "Отпуски"
 • Self Service "Болнични"
 • Self Service "Годишен план за отпуски"
 • Self Service "Гъвкаво работно време"
 • Self Service "Работа извън офиса"
 • Self Service "Причини за отсъствие от работно място"
 • модул "Анкети"
 • модул "HeRMeS® Дизайнер"
Контакти