www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Модул "Работни места"

Модул "Работни места" подпомага процесите по администриране и контрол на работните места в организацията. Работното място се определя на ниво позиция и автоматично се асоциира към всеки служител при назначаването му. Модул „Работни места“ осигурява лесен и удобен интерфейс за визуализиране и администриране на данни, касаещи дейностите по поддръжка на работните места и имуществата в организацията.
 

Основни функционални възможности

 • Поддържане на модел за полагаеми имущества на служител и автоматично планиране при назначаване и преназначаване, което улеснява раздаването им.
 • Съхранение на данни за раздадените имущества, за срок на износване и подмяна, размери, количество и цена.
 • Обслужване на полагаеми комплекти имущества по позиции за директно зачисляване на новоназначени и преназначени служители.
 • Автоматично генериране на полагаеми имущества при назначение на нов служител и преназначение на друга позиция.
 • Нотификация при напускане на служител, ползващ фирмени имущества, подлежащи на връщане.
 • Филтриране по статус на имуществата – планиран, раздаден, за връщане, върнат.
 • Генериране на необходимите документи, удостоверяващи предаването на зачислените имущества.
 • Осигуряване на консолидирана информация, необходима за системите за контрол на качеството.

Предимства и ползи 

 • Лесно проследяване на полагаемите и раздадените имущества, срока им на връщане и подмяна.
 • Достъпна информация за разходите и възможност за планиране на покупка на следващи партиди.
 • Подпомагане на отчетната дейност във връзка с фирмените активи.

Модул „Работни места“ изисква внедрен „Базов пакет“ на HeRMeS.

Материали за изтегляне

Контакти