www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Персонално разписание"

Manager Self-Service „Персонално разписание” надгражда модул „Графици и смени”, като предоставя възможност на преките ръководители да управляват процесите по изготвяне, отчитане и контрол на графика на служителите от техните екипи.
 

Основни функционални възможности

 • Включване на преките ръководители в процеса по изготвяне, отчитане и контрол на работния график на служителите.
 • Администриране на работните групи и екипи според спецификите на организацията на работа в компанията.
 • Динамично визуализиране на броя на служителите, работещи в една и съща смяна в конкретен календарен ден.
 • Следене за спазване на минималната междудневна почивка и изискването за петдневна работна седмица.
 • Следене на индивидуалната месечна норма на всеки служител и динамично изчисляване на извънредните часове спрямо планираните и реално отработени часове.
 • Автоматично прехвърляне на данните за разписанията на служителите
  в основното приложение HeRMeS®. 
 • Самостоятелно генериране на необходимите справки от преките ръководители.
 • Поддържане на конситентни данни за работните графици, съобразени с въведените отсъствия на служителите в модул „Отсъствия“.
 • Експорт на данните в подходящи формати, съобразени с нормативните изисквания.


Предимства и ползи
 

 • Улеснява ежедневната ротация на служителите от екип в екип без необходимост от създаване на специфичен документ към назначенията на служителите.
 • Автоматизира рутинните дейности на преките ръководители и отдела по УЧР, свързани с изготвянето и администрирането на графика на служителите.
 • Предоставя актуална информация за разпределените ресурси на всички страни в процеса.
 • Подпомага ръководителите в анализа за достигната месечна норма или недостиг от работна сила. 
 • Предлага ефективен инструмент за ръководителите за управление и оптимизация на извънредния труд.

Manager Self-Service процедурата „Персонално разписание” изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Графици и смени“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти