www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Модул "Графици и смени"

Модул „Графици и смени” предоставя богата функционалност за ефективно планиране, разпределяне и отчитане на времето и разходите за труд в организацията. Предназначен е както за управление на служителите, работещи на смени, така и за управление на разходите за възнаграждения, извънреден и нощен труд в цялата компания. Модул „Графици и смени” е изцяло интегриран с останалите модули на HeRMeS®, което осигурява пълна и последователна информация за отработеното време и неговото заплащане.
 

Основни функционални възможности

 • Администриране на разнообразни смени, отразяващи спецификите на работния режим в организацията. 
 • Автоматизирано определяне на поредността на смените и цикъла на тяхната повторяемост посредством разписания.
 • Планиране на индивидуално разписание на всеки служител чрез персонален план.
 • Отчитане на отработено време спрямо заложения план, реално отработените дни и въведени отсъствия.
 • Групово управление на графика на служителите и разпределението им в работни екипи по общи критерии.
 • Обединяване на екипите в работни групи за улеснено преминаване на служител от един екип в друг при гъвкаво управление на работните задачи.
 • Пълна интеграция с модул „Възнаграждения и плащания” за последващо изчисление на възнаграждението за положения от служителите труд. 
 •  Автоматизирано отчитане и изчисление на отработените часове, извънредния труд, нощните смени и други нормативни изисквания, както и на възнаграждението и компенсациите за тях.
 • Пълно синхронизиране на данните, въведени в модулите „Персонал”, „Отсъствия” и „Обучение”, с разписанието на служителите от модул „Графици и смени”.
 • Интеграция със системи за отчитане на работното време (time tracking) и контрол на достъпа.
 • Определяне на времето за актуализиране на постъпващите данни от външни системи, с цел осигуряване на актуална информация към ръководителите на работните екипи.
 • Експорт на данните в подходящи формати, съобразени с нормативните изисквания.


Предимства и ползи
 

 • Подпомага ефективното планиране, отчитане и анализиране на трудовата заетост на служителите.
 • Инструмент, съобразен със спецификите на организацията по отношение на управлението на работното време.
 • Осигурява гъвкаво управление на персоналния план и разписанието на служителите.
 • Автоматизира рутинните дейности на отдела по управление на човешките ресурси, свързани с проверките при приключване на периода на сумирано отчитане.
 • Предоставя актуална информация за работното време на планираните работни екипи на всички страни в процеса.

Модул „Графици и смени“ може да бъде надграден със следните Self-Service процедури:

 • » Manager Self-Service „Персонално разписание“;
 • » Self-Service Моят график.

Материали за изтегляне

Контакти