www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Заявка за вакантно място"

Manager Self-Service „Заявка за вакантно място” надгражда модул „Подбор“, като дава възможност на ръководителите в организацията да подават електронни заявки за стартиране на търсене на нови служители за екипите им. След одобрение на електронните заявки от следващо ниво ръководители и директор „Човешки ресурси“, в модул „Подбор“ на HeRMeS® се създават нови вакантни места и се регистрират техните параметри.

Основни функционални възможности

 • Заявяване от ръководителите на необходимост от търсене на нови членове на екипа с посочване на отдела в организационната йерархия, броя отворени позиции, предлагана заплата и изпитателен срок, както и нужната допълнителна информация за обявяване на вакантното място.
 • Поддържане на типизирани заявки за вакантни места спрямо повода за инициирането им - заместване на напуснал служител, разширяване на дейността и др.
 • Настройване на различни стъпки на одобрение на
  заявките с и без участието на отдела по управление
  на човешките ресурси.
 • Актуализиране на длъжностната характеристика и други документи от ръководителя за отворената позиция, след инициирането на заявка за вакантно място.
 • Поддържане на процедури с неограничен брой и вид стъпки на одобрение, включително и с възможност за включване в процеса и на служители от други функционални отдели.
 • Настройване на електронните формуляри за подаване на заявки според специфичните изиксвания на организацията.

Предимства и ползи 

 • Инструмент за включване на ръководителите в процеса по заявяване на необходимите нови служители и подготовката на изискванията към кандидатите.
 • Стандартизирана и ускорена комуникация между експертите по подбор и ръководителите.

 Manager Self-Service „Заявка за вакантно място“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Подбор“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти