www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Свободни позиции"

Self-Service „Свободни позиции“ надгражда модул „Подбор“, като дава възможност на служителите да разгледат публикуваните свободни позиции за вътрешен подбор в компанията и при желание да подадат своята кандидатура за тях.
 

Основни функционални възможности

 • Публикуване на списък със свободни позиции, достъпен за настоящите служители в организацията. 
 • Прикачване на файл с подробна обява към дадена свободна позиция.
 • Подаване на кандидатура от заинтересованите към свободната позиция настоящи служители, заедно с цялата история на заеманите от тях длъжности в организацията.
 • Автоматично записване в основното приложение HeRMeS® на автобиографията и другите необходими документи, които служителят е приложил при кандидатстването.
 • Търсене и филтриране по различни критерии сред получените вътрешни кандидатури.
 • Поддържане на история за всички подадени кандидатури от служителя.

Предимства и ползи 

 • Прозрачен достъп на служителите в организацията за актуалните вакантни места.
 • Бързо и лесно кандидатстване за отворена позиция от настоящите служители.
 • Анализ на вече въведената и релевантна информация в HeRMeS® за настоящите служители при кандидатстване за свободна позиция.

Self-Service процедура „Свободни позиции“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Подбор“ и лицензиран Self-Service портал

Контакти