www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Оценка от комисия"

Self-Service „Оценка от комисия“ надгражда модул „Подбор“ с възможността служителите в организацията, посочени като членове на комисията по подбор на кандидати за вакантното място, да преглеждат получените кандидатури и приложените към тях документи и да поставят формализирани оценки и коментари за представянето на кандидата на всяка стъпка от процеса по подбор.


Основни функционални възможности

 • Определяне на членове на комисията по подбор.
 • Филтриране и търсене сред постъпилите кандидатури.
 • Визуализиране за преглед на всички постъпили кандидатури за съответното вакантно място
 • Проследяване на движението им в процеса по подбор, и информиране за предстоящите стъпки в процеса.
 • Поставяне на формализирана оценка на кандидата от членовете на комисията и водене на коментари за представянето на кандидатите.
 • Поддържане на правила за автоматично прехвърляне на кандидатурата на следваща стъпка от подбора при положителна оценка от повечето
  членове на комисията.
 • Достъп до въведените от кандидатите данни за трудова биография, прикачени файлове, мотивационни писма, копия от дипломи и др.
 • Автоматичен експорт на автобиографиите и прикачените документи от всички кандидати за вакантното място от членовете на комисията, с цел преглед на кандидатурите извън системата.

Предимства и ползи 

 • Инструмент за включване на ръководителите в процеса по оценка на кандидатите за вакантните места, за които отговарят.
 • Сигурен канал за обмен и съхранение на информация от процеса по селекция на кандидатите.
 • Ускорен процес по подбор, намалено време за администрация и комуникация между участниците.

Self-Service процедура „Оценка от комисия“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Подбор“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти