www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Оферта за работа"

Manager Self-Service „Оферта за работа“ надгражда модул „Подбор“ с възможността ръководителите да участват в процеса по вътрешно одобрение на параметрите на офертата към избрания кандидат, предварително изготвена от служителите в отдела по управление на човешките ресурси.
 

Основни функционални възможности

 • Изготвяне на електронна оферта за работа, съдържаща
  информация за предлагана заплата, начална дата за
  започване на работа, клаузи по договора
  и допълнителни придобивки.
 • Одобрение на офертата за работа от ръководителите, заявили новото вакантно място.
 • Опция за включване и на други роли в процеса на одобрение като директор УЧР или функционални директори.
 • Генериране на различни предложения за работа с различни процеси на одобрение за вътрешни и за външни служители.

Предимства и ползи 

 • Активно включване на ръководителите в процеса по одобрение на предлаганите работни параметри за работа на новите служители.
 • Прецизна настройка на електронните формуляри за одобрение на оферти и на стъпките в процеса според изискванията на компанията. 
 • Лесно управление на параметрите на офертата за работа и възможност за пълна автоматизация на изготвянето им.

Manager Self-Service процедура „Оферта за работа“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Подбор“ и лицензиран SelfService портал.

Контакти