www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Подбор"

Модул "Подбор" администрира и управлява процесите по наемане и селекция на кандидати за вакантните места в организацията, систематизирайки информацията от получените кандидатури. В модула се планират и координират серия от стъпки, следващи откриването на вакантното място, с цел организиране на всички фази на процеса по избиране на най-подходящия кандидат и назначаването му в организацията.


Основни функционални възможности
 • Създаване на вакантни места и конкурси с изисквания към кандидатите и срокове за подаване на документи.
 • Планиране на детайлни разходи за провеждането на подбор.
 • Поддържане на разнообразни канали за кандидатстване, които се използват в процеса по подбор на нови служители.
 • Опционална интеграция с корпоративния сайт на компанията, позволяваща подаване на електронни кандидатури.
 • Съхранение на електронна автобиография на кандидатите, включваща информация за образования, умения, сертификати, професионален опит и др.
 • Прикачване на неограничен брой външни файлове към една електронна автобиография.
 • Поддържане на множество кандидатури за един човек във връзка с различните вакантни места, за които е кандидатствал.
 • Автоматизирано изпращане на обратна връзка по имейл за представянето на кандидата на отделните стъпки по подбор.
 • Използване на електронни тестове за оценка на уменията на кандидата при внедрен модул "Изпитен център".
 • Генериране на оферта за работа към кандидатите, успешно преминали подбора.
 • Търсене на подходящи кандидати за актуални вакантни места сред всички регистрирани кандидати в системата.
 • Прехвърляне на цялата информация от автобиографията към личните данни на новоназначен служител.

Предимства и ползи 

 • Стандартизиран процес по подбор с използването на предварително създадени поредици от стъпки.
 • Улеснено промотиране на свободните позиции в компанията и извън нея.
 • Инструмент за автоматизирана комуникация с кандидатите по отношение на тяхното представяне в процеса на подбор.
 • Обработка на личните данни на неодобрените кандидати според разписаните политики в компанията.
 • Детайлен анализ на процеса с данни за брой кандидатури, преминати стъпки, време и разходи за подбора.

Модул „Подбор“ може да бъде надграден със следните Self-Service процедури: » Self-Service „Свободни позиции“ » Manager Self-Service „Заявка за вакантно място“ » Self-Service „Оценка от комисия“ » Manager Self-Service „Oферта за работа.

Материали за изтегляне

Контакти