www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Критерии за изпълнението"

Manager Self-Service „Критерии за изпълнението“ надгражда модул “Възнаграждения и плащания” с възможността ръководителите да въвеждат информация за изпълнението на поставените задачи по зададени критерии за служителите в техния екип. Процедурата намира приложение за прозрачно и прецизно изчисление на гъвкава част от възнаграждението на служителите на база на конкретно изпълнение на поставените от ръководителите задачи.
 

Основни функционални възможности

 • Автоматизиране на процеса за количествена и
  качествена оценка на изпълнението на краткосрочни и оперативни цели по определени критерии.
 • Визуализиране на списък със служители, които трябва да бъдат оценени от мениджъра.
 • Дефиниране на период за оценка на изпълнението.
 • Избиране на служител и визуализация на критериите за изпълнение.
 • Въвеждане на показател за оценка на изпълнението по заложените критерии.
 • Редактиране на данните при необходимост преди изтичане на крайния срок за въвеждане.
 • Заключване на въведените данни след изтичане на крайния срок.

Предимства и ползи 

 • Изнасяне на административната работа по въвеждане на входните данни за изчисление на възнагражденията към мениджърите. 
 • Ускоряване на процеса по въвеждане на входните данни за изчисление на възнагражденията.
 • Прилагане на обективни критерии за оценка на индивидуалното представяне на всеки служител, които се отразяват на неговото заплащане.
 • Повишаване на ефекта от прилагането на гъвкави схеми на заплащане.

Manager Self-Service процедурата „Критерии за изпълнението“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Възнаграждения и плащания“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти