www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Фиш"

Self Service „Фиш“ надгражда модул “Възнаграждения и плащания” с възможността служителите да получават информация относно изчислените суми, които формират месечните им възнаграждения.
 

Основни функционални възможности

 • Web-достъп на всеки служител до изчислените суми от месечните му възнаграждения.
 • Гарантиране на сигурността на информацията чрез персонални потребителски профили.
 • Опционално интегриране с „Активна директория“ за управление на потребителите.
 • Управляване на периода на достъп до фишовете чрез указване дали служителите да виждат информация за всички изчислени месеци или само за част от тях.
 • Визуализиране на фишове за избран месец и назначение на служителя.

Предимства и ползи 

 • Неограничен достъп до изчислените суми на служителя.
 • Ускорен и безхартиен процес по предоставяне на информация към служителите.
 • Отпадане на административна работа по разпределяне и печат на фишове.

Self-Service процедурата „Фиш“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Възнаграждения и плащания“ и лицензиран SelfService портал.

Контакти