www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Заявка за аванс"

Self Service „Заявка за аванс“ надгражда модул “Възнаграждения и плащания” с възможността служителите да заявят еднократна или регулярна сума, която да получават авансово от заплатата си за месеца.
 

Основни функционални възможности

 • Визуализиране на информация за минималната и максимална сума на заявяване на аванс.
 • Дефиниране на период, в който е допустимо подаването на заявка за аванс.
 • Попълване на заявка за аванс с избор от три типа - за еднократна сума, за регулярна сума и за прекратяване на аванс.
 • Валидиране на посочената сума за аванс според изискванията на компанията.
 • Известяване с контролно съобщение към служителя при наличие на вече заявен аванс.
 • Директно обработване на заявките за аванс от служителите в отдели „Човешки ресурси“ или „Финанси“.

Предимства и ползи

 • Ускорен процес по заявяване, одобрение и обработка на сума за аванс.
 • Освободен ресурс на служителите от Човешки ресурси след изнасяне на административната работа по заявката към заинтересования служител.
 • Усещане за финансова сигурност, в случай на извънреден и непредвиден разход за служителите.

Self-Service процедурата „Заявка за аванс“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Възнаграждения и плащания“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти