www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Модул "Управление на потребителите в Активна директория"

Модул „Управление на потребителите в „Активна директория“ позволява оптимизиране на процеса по създаване на потребители, деактивиране на потребители и актуализиране на данни за настоящи потребители в „Активна директория“ на Microsoft. Директният обмен на информация между двете системи гарантира своевременно постъпване на важна информация за нови потребители и кратки срокове за отразяване на промени в правата за достъп на всички потребители в „Активна директория“.
 

Основни функционални възможности

 • Създаване на потребители в „Активна директория“ в специална група при назначаване на нови служители в HeRMeS® с основните атрибути за всеки потребител. 
 • Автоматично генериране по алгоритъм за създаване
  на потребителско име, електронен адрес и
  първоначална парола.
 • Поддържане и актуализиране на данни за потребителите в „Активната директория“ като имена, позиция, отдел, служебен телефон, мобилен телефон, адреси, и допълнителни такива като отсъствие, причина и заместник.
 • Синхронизиране на потребителите за HeRMeS SelfService портала с потребителите от „Активна директория“, като последната е водещата система за промяна на потребителско име, парола и електронен адрес.
 • Деактивиране на потребителите в „Активна директория“ при прекратяване или анулиране на назначения в HeRMeS®.
 • Групиране на потребителите в „Активна директория“, за които е необходима промяна на правата за достъп и/или преместване в нова функционална единица, в следствие на регистриране на преназначение на служител в HeRMeS®.

Предимства и ползи 

 • Инструмент за улеснение за администратора при определяне на правата за достъп до системите в организацията.
 • Улеснена комуникация между различните отдели в организацията без размяна на справки и допълнителна комуникация при назначаване, преназначаване и прекратяване на служител.
 • Автоматично създаване, актуализиране и деактивиране на потребители в „Активна директория“.
 • Облекчен процес по идентифициране на потребители, за които е необходима редакция на правата в „Активна директория“.
 • Консистентно и актуално състояние на информацията за служителите в организацията.

 Модул „Управление на потребителите в „Активна директория“ изисква внедрен „Базов пакет“ на HeRMeS®.

Контакти