www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Модул "Интеграция с „Активна директория"

Модул „Интеграция с „Активна директория“ осъществява връзка на HeRMeS® с „Активна директория“ на Microsoft с цел автоматизиране на създаването на нови Self-Service потребители и актуализиране на данни за текущите потребители в HeRMeS® на базата на информацията от „Активна директория“.
 

Основни функционални възможности

 • Автоматично създаване на Self-Service потребители в
  HeRMeS® за новоназначени служители, като се извличат
  необходимите данни от „Активна директория“. 
 • Актуализиране на служебните данни на служителите в HeRMeS® (e-mail адрес, мобилен телефон, служебен телефон и др.) с данните от „Активна директория“. 
 • Автоматично деактивиране на Self-Service потребителите
  за напуснали служители.

Предимства и ползи 

 • Улеснено и стандартизирано създаване на Self-Service потребители.
 • Синхронизиране на служебните данни на служителите в HeRMeS® с „Активна директория“.
 • Минимален риск от грешки при актуализиране на данните за потребителите.

Модул „Интеграция с „Активна директория“ изисква внедрен „Базов пакет“ на HeRMeS®.

Контакти