www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Данни за изпълнението"

Self-Service „Данни за изпълнението“ надгражда модул „Стимули и комисиони” с възможността за автоматизиране на процеса на допълнително финансово стимулиране на служителите в организацията. Чрез Self-Service процедурата служителите и мениджърите се информират за резултата от дейността си и за стойността на бонуса, определен в зависимост от постигането на целите.
 

Основни функционални възможности

 • Информиране на служителите за изпълнението на плана (целта) за минали периоди и полагаемия бонус спрямо постигнатия резултат.
 • Следене от служителите на временните им резултати в текущия период и свързаното с това възнаграждение.
 • Въвеждане на информация за резултатите от дейността на подчинените служители от мениджъри (отчетници). 
 • Динамично проследяване на изпълнението на целите на служителите в екипа на съответния мениджър. 
 • Мениджърски достъп до обобщени данни и справки за целите на отчитането, анализа и контрола.
 • Опция за виртуален калкулатор, чрез който служителят да изчислява какво би било възнаграждението при постигане на определени резултати.

Предимства и ползи 

 • Прозрачност при определяне и изчисляване на финансовите стимули. 
 •  Повишаване на мотивацията на служителите.
 •  Обективен контрол и текущ анализ на резултатите от дейността.
 • Прогнозни изчисления при промяна на данните за изпълнението.

Self-Service процедурата „Данни за изпълнението“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Стимули и комисиони” и лицензиран Self-Service портал.

Контакти