www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Модул "Стимули и комисионни"

Модул „Стимули и комисиони” автоматизира процеса на финансово стимулиране на служителите в организацията. След дефиниране на конкретни форми на допълнително заплащане за служителите, модулът осигурява лесно съпоставяне на постигнатите резултати спрямо поставените цели и определяне на възнаграждението в зависимост от изпълнението им.
 

Основни функционални възможности

 • Реализиране на сложни алгоритми за разпределяне на мотивационни суми.
 • Поддържане в табличен вид на всички данни, необходими за изчисляване на бонуси - номенклатури, импорти, модели, изчисления.
 • Импорт на данни за резултатите от дейността (продажби, отработено време, изработени детайли и др.) за определяне на процентното изпълнение на целите и формиране на бонусите и комисионите.
 • Интеграция с други външни системи (ERP, банкова система и др.), от които директно да постъпват данни за изпълнението.
 • Поддържане на таблици-модели със зависимости, подчинености, групирания, измерители и различни инструменти за разпределение на комисионите.
 • Управляване на различни правила и алгоритми
  за изчисляване и разпределяне на финансовите стимули.
 • Дефиниране и редактиране на функции и формули за изчисления, което може да се реализира и от потребител чрез таблиците-изчисления.
 • Симулиране на промяна на ключови параметри, участващи в алгоритъма на изчисления, с цел предварителен анализ на евентуални промени и тяхното влияние върху крайния финансов резултат.
 • Поддържане на оперативни и аналитични справки за резултатите от дейността на служителите и пълна история на данните.

Предимства и ползи 

 • Гъвкав модел на определяне на финансовите стимули с лесно настройване при промяна на критериите.
 • Удобен интерфейс за обработка и преглед на данните.
 • Симулации чрез промяна на модели и прогнозиране на база на предходни данни.
 • Бърза обработка на голям обем данни, реализиране на сложни алгоритми за изчисление и разпределение.

Модул „Стимули и комисиони” може да бъде надграден със Self-Service процедура „Данни за изпълнението“.

Контакти