www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Комуникационни кампании"

Self-Service „Комуникационни кампании“ надгражда модул „Комуникации“ и e предназначен за организиране на комуникационни кампании към всички или избрана група служители. Модулът позволява лесно и бързо подготвяне и изпращане на персонализирани съобщения към служителите с информация за планирани промени в организацията, мотивационни схеми, изплатени възнаграждения през годината, представяне на нови членове на екипа, организиране на фирмени събития и много други.
 

Основни функционални възможности

 • Създаване на комуникационни кампании за изпращане на писма, които се визуализират в SelfService профилите на служителите.
 • Подготвяне на текста на конкретните комуникационни писма от потребителите от отдел „Човешки ресурси“ и определяне на информацията за динамично генериране от базата.
 • Попълване на текста в предварително дефинирани
  шаблони. 
 • Генериране на индивидуални уведомителни писма, които да бъдат визуализирани на Self-Service портала в pdf файл с възможност за печат.
 • Преглед на комуникационни писма от минали комуникационни кампании в Self-Service портала през „История на мои заявки„ и „Оценени от мен заявки“.
 • Лесно измерване на ефективността на комуникационните кампании, дефиниране на адресати и модифициране при необходимост.

Предимства и ползи 

 • Гарантирано спазване на корпоративните правила за комуникация през шаблонни форми.
 • Общ канал за споделяне на важна и релевантна информация за компанията в Self-Service портала
 • Въвличане на ръководителите в процеса на информиране на служителите, с цел обръщане на персонално внимание от ръководителя към служителя във връзка с поощряване за постигнатите добри резултати и стимулиране на поджодящо поведение.
 • Своевременна информация на служителите за промени в организацията, вътрешни правила и политики или за постигнати цели и добри резултати.
 • Значително намалено време за подготовка на комуникационни писма, съдържащи конкретни данни за служители.

Self-Service процедурата „Комуникационни кампании“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Комуникации“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти