www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

  Модул "Комуникации"


Модул „Комуникации“ позволява да бъдат генерирани имейл съобщения до един или повече получатели при настъпването на някакво събитие в системата или след избор на потребител. Той предлага възможност за редактиране на текстовете на съобщенията, като комбинира избран от потребителя статичен текст с голям набор полета от базата данни (имена на служител, организационна единица, длъжност, позиция, дати и др.). Тази функционалност е напълно интегрирана с останалите модули на HeRMeS®, което позволява използването й в различни HR процеси.

Стандартни съобщения изпращани през модула:
 • Обратна връзка към кандидати за работа.
 • Покана до участници в интервюта за работа.
 • Оферта за работа към одобрен кандидат.
 • Изисквани документи за назначение на кандидат.
 • Известие до администриращ договори за назначение на кандидат.
 • Изпращане на писмо „Добре дошъл“ до нов служител.
 • Известие за новоназначен служител.
 • Известие за изтичащ изпитателен срок на служител.
 • Известие за изтичащ срок на наставничество за служител.
 • Покана за участие в обучителен курс.
 • Известие до пряк ръководител за участие на служител в курс.
 • Известие при назначаване, преназначаване и напускане на служители през седмицата.
 • Известие при прекратяване на договор на заместван служител (титуляр).
 • Известие при напускане на служител с договор за обучение.
 • Известие при напускане на служител с имущества, подлежащи на връщане.
 • “meeting request” в MS Outlook до лектор за предстоящо обучение.

В допълнение, модулът се използва като генератор за/на имейл нотификации при различни Self Service процедури за одобрение.
Контакти